Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Κουλτούρα της επιχείρησης: Τι είναι και πώς να επιλέξετε τους κατάλληλους εργαζόμενους

Tο video content ρυθμίζεται από νέα ευρωπαϊκή οδηγία.


Αυστηρότεροι κανόνες για τη διαφήμιση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού περιεχομένου.

Σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για τα οπτικοακουστικά Μέσα στην Ευρώπη κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Koμισιόν. 

Στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου συμπεριλαμβάνονται οι πλατφόρμες video-on-demand και video-sharing, όπως Netflix, YouTube ή Facebook, με τους διαπραγματευτές να εξασφαλίζουν ενισχυμένη προστασία των παιδιών, αυστηρότερους κανόνες για τη διαφήμιση και τουλάχιστον 30% ευρωπαϊκό περιεχόμενο τόσο στα προγράμματα των τηλεοπτικών καναλιών όσο και των video on demand πλατφορμών. Τα μέτρα εισάγουν επίσης τους νέους κανόνες «effective and efficient», που απαγορεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο υποκινεί σε βία, μίσος και τρομοκρατία.

Καθώς δίνεται προτεραιότητα στη «συν-ρύθμιση» και στην «αυτορρύθμιση», οι πλατφόρμες video sharing θα είναι πλέον υπεύθυνες να δράσουν άμεσα όταν οι χρήστες αναφέρουν κάποιο περιεχόμενο ως βλαπτικό. Οι πλατφόρμες καλούνται να δημιουργήσουν ένα διαφανή, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό μηχανισμό, ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να επισημαίνουν και να αναφέρουν κακόβουλο περιεχόμενο. Αναγκαίες θεωρούνται παράλληλα τεχνολογικές λύσεις που θα αναλύουν τη φύση του περιεχομένου στα φιλοξενούμενα videos και θα ιχνηλατούν ένα video που έχει σημανθεί ως βλαπτικό.

Οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν αυστηρότερες οδηγίες για διαφήμιση και product placement σε περιεχόμενο για παιδιά, τόσο στην τηλεόραση, όσο και στις πλατφόρμες. Για τα παιδιά προβλέπεται, επίσης, μεταξύ άλλων μηχανισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι δεν γίνεται επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς σε δεδομένα που συλλέγονται από παρόχους οπτικοακουστικών Μέσων, συμπεριλαμβανομένου του profiling και της συμπεριφορικής διαφημιστικής στόχευσης. Τέλος, προβλέπεται ότι και στους καταλόγους των πλατφορμών video-on-demand, το 30% του audio-visual περιεχομένου θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό.

Οι πλατφόρμες καλούνται επιπλέον να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, είτε μέσω της απευθείας επένδυσης σε περιεχόμενο, είτε συνεισφέροντας σε εθνικά κονδύλια. Το επίπεδο της συμμετοχής σε κάθε χώρα θα πρέπει να είναι ανάλογο των on-demand εσόδων τους στη συγκεκριμένη χώρα. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη διασφάλιση της «ακεραιότητας του σήματος». Εφαρμόζεται στις έξυπνες τηλεοράσεις και σημαίνει ότι ο πάροχος δεν μπορεί να προσφέρει ένα παράθυρο με περιεχόμενο στην οθόνη κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, χωρίς προηγούμενα να έχει τη συγκατάθεση του broadcaster. Επόμενο βήμα είναι η ψήφιση του περιεχομένου της οδηγίας από την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης που ηγείται των διαπραγματεύσεων.