Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

“Made in Greece” Συμπόσιο ελληνικού σήματος


 Την Τετάρτη 31η Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου θα διενεργηθεί το συμπόσιο ελληνικού σήματος με σκοπό την ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης της εθνικής προέλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, τη διάχυση του θεσμού του σήματος ελληνικού προϊόντος και τη προβολή της κλασικότητας στην ανάπτυξη. 
Κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη και πανεπιστημιακοί θα παρουσιάσουν το θεσμικό πλαίσιο “Made in Greece” και επιτυχημένες στρατηγικές Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Branding. 
Το συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ Υποστηρικτές είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ,  το «Κίνημα  Πολιτών - Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» και η Συμμαχία για την Ελλάδα. Χορηγός είναι η εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε