Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Regional Media Awards 2016. Τελετή Απονομής Βραβείων.Μια Τελετή Απονομής όπου πρωταγωνιστές είναι για πρώτη φορά τα Περιφερειακά και Τοπικά Μέσα. Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, 19:30, Gazarte. Μια λαμπρή βραδιά αποκλειστικά αφιερωμένη στα Περιφερειακά και Τοπικά Μέσα και στις καλύτερες πρακτικές τους, με τις οποίες διεκδικούν δυναμικά τη θέση που τους αρμόζει στο ευρύτερο οικοσύστημα της Επικοινωνίας.

Κατηγορίες & βραβεία


Α. Press (Εφημερίδες – Περιοδικά)

1. Content

1.1 Best Original Reporting
Βραβεύεται το περιεχόμενο συγκεκριμένου άρθρου – ρεπορτάζ της ειδησεογραφίας, καθώς και οι μέθοδοι παρουσίασης / προβολής του.
1.2 Vertical Content – Ειδικές Εκδόσεις
Αφιερώματα ή ένθετα ειδικής θεματολογίας που ενισχύουν την ύλη των εφημερίδων / περιοδικών.
1.3 Best Public Interest
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος της επικαιρότητας (π.χ. Εκλογές, Mundial κ.α.).
1.4 Best Column
Βραβεύονται ενότητες περιεχομένου (αρθρογραφία), ή μόνιμες στήλες.
1.5 Retrospective Publishing
Επανέκδοση παλαιών / ιστορικών φύλλων / εκδόσεων, αξιοποίηση αρχείου.

2. Design / Production

2.1 Design
Σταθερός σχεδιασμός εφημερίδας – περιοδικού (Πρωτοσέλιδο / Λογότυπο / Οπισθόφυλλο).
2.2 Best Cover / Front Page / Headlines
Σχεδιασμός και εμφάνιση συγκεκριμένου Εξωφύλλου / Πρωτοσέλιδου / Τίτλοι / Σημαντικά γεγονότα.

3. Advertising

3.1 Creative
Εφευρετικότητα / νεωτερισμοί στη μέθοδο διαφήμισης.
3.2 Multiplatform
Συνδυασμός εντύπου με την online έκδοση του μέσου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.
3.3 Product Quality / Printing Quality
Ποιότητα χαρτιού, χρώμα, εκτύπωση, επένδυση σε μηχανήματα και εξοπλισμό / ιδιόκτητο τυπογραφείο.
3.4 Customer Service
Ενέργειες για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών / After Sales.
3.5 Product Placement
Παρουσίαση προϊόντων μέσα στο έντυπο/ εντοπιότητα προϊόντων (π.χ. Publi).

4. Communication & Marketing

4.1 Best Online Community
Κοινωνικοποίηση των εντύπων μέσω ψηφιακής κοινότητας (blogs, portals, social media).
4.2 Best Product Launch
Επιτυχημένο και καινοτόμο λανσάρισμα του μέσου (π.χ. ένθετο – νέα μόνιμη στήλη).
4.3 Κοινωνική Προσφορά / CSR
Δράσεις με εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.
4.4 Consumer Research Award
Βελτίωση αποδοτικότητας του εντύπου μέσω έρευνας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του.
4.5 Innovation / New Concept
Καινοτομία / διαφοροποίηση στην επικοινωνία.

5. Digital Media

5.1 Website
Έντυπα σε ψηφιακή μορφή / διαδικτυακή μορφή.
5.2 Tablet & Smartphone
Έντυπα που διαθέτουν ειδική έκδοση για tablets και smartphones.
5.3 Multimedia
Έντυπα με δυνατότητα διάδρασης με τους αναγνώστες στην ηλεκτρονική τους έκδοση.

B. Radio

1. Content

1.1 Best Original Reporting
Βραβεύεται το περιεχόμενο συγκεκριμένου ρεπορτάζ της ειδησεογραφίας, καθώς και οι μέθοδοι παρουσίασης του.
1.2 Vertical Content – Ειδικές Εκπομπές
Ραδιόφωνα που ενισχύουν την ύλη τους με αφιερώματα ή εκπομπές εξειδικευμένης θεματολογίας.
1.3 Best Public Interest
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος της επικαιρότητας (π.χ. Εκλογές, Mundial κ.α.)
1.4 Best Broadcast
Βραβεύεται η καλύτερη παραγωγή εκπομπής.
1.5 Retrospective Broadcasting
Επαναπροβολή παλαιών/ιστορικών εκπομπών, αξιοποίηση αρχείου.
1.6 Best File Digitization
Καλύτερη ψηφιοποίηση αρχείου.

2. Design / Production

2.1 Design
Λογότυπο σταθμού / Σήμα σταθμού-εκπομπών
2.2 Best Headlines
Τίτλοι / Σημαντικά γεγονότα

3. Advertising

3.1 Creative
Εφευρετικότητα / νεωτερισμοί στη μέθοδο διαφήμισης.
3.2 Multiplatform
Συνδυασμός εκπομπής με online streaming / διασύνδεση με full features.
3.3 Customer Service
Ενέργειες για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών / After Sales.
3.4 Below the Line Communication
Ενέργειες, Events κ.α. (π.χ. Κάλυψη event πελάτη με συνέντευξη / live event / ανταπόκριση / ρεπορτάζ).
3.5 Sponsorship
Αναφορά προϊόντων / εταιρείας στην εκπομπή.

4. Communication & Marketing

4.1 Best Online Community
Κοινωνικοποίηση των εκπομπών μέσω ψηφιακής κοινότητας (blogs, portals, social media).
4.2 Best Product Launch
Επιτυχημένο λανσάρισμα εκπομπής / trailer.
4.3 Κοινωνική Προσφορά / CSR
Δράσεις με εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.
4.4 Consumer Research Award
Βελτίωση αποδοτικότητας της εκπομπής μέσω έρευνας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του.
4.5 Innovation / New Concept
Καινοτομία / διαφοροποίηση στην επικοινωνία.

5. Digital Media

5.1 Website
Ραδιοφωνικός σταθμός σε διαδικτυακή μορφή.
5.2 Tablet & Smartphones
Ραδιοφωνικός σταθμός που διαθέτει ειδική έκδοση για tablets και Smartphones.
5.3 Multimedia
Ραδιοφωνικός σταθμός με δυνατότητα διάδρασης με τους αναγνώστες στην ηλεκτρονική τους έκδοση.

Γ. TV

1. Content

1.1 Best Original Reporting
Βραβεύεται το περιεχόμενο συγκεκριμένου ρεπορτάζ της ειδησεογραφίας, καθώς και οι μέθοδοι παρουσίασης / προβολής του.
1.2 Vertical Content
Τηλεοπτικοί σταθμοί που ενισχύουν την ύλη τους με αφιερώματα ή εκπομπές εξειδικευμένης θεματολογίας.
1.3 Best Public Interest
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος της επικαιρότητας (π.χ. Εκλογές, Mundial κ.α.).
1.4 Best Broadcast
Βραβεύεται η καλύτερη παραγωγή εκπομπής.
1.5 Best File Digitization
Καλύτερη ψηφιοποίηση αρχείου.
1.6 Best Serial / Movie / Documentary Production
Βραβεύεται η επιχειρηματική ιδέα, η επιτυχημένη παραγωγή, η επιτυχημένη υλοποίηση και τα αποτελέσματα για το κανάλι.

2. Design / Production

2.1 Design
Λογότυπο / Appearance / Σήμα σταθμού-εκπομπών.
2.2 Best Headlines
Τίτλοι / Σημαντικά γεγονότα.
2.3 Production Values
Quality standards, studio design.

3. Advertising

3.1 Creative
Εφευρετικότητα / νεωτερισμοί στη μέθοδο διαφήμισης.
3.2 Multiplatform
Συνδυασμός εκπομπής με online streaming / διασύνδεση με full features και βράβευση ευρηματικότητας.
3.3 Customer Service
Ενέργειες για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών / After Sales.
3.4 Below the Line Communication
Ενέργειες, Events κ.α. (π.χ. Κάλυψη event πελάτη με συνέντευξη/live event/ανταπόκριση/ρεπορτάζ).
3.5 Product Placement
Παρουσίαση προϊόντων μέσα στην εκπομπή / εντοπιότητα προϊόντων.
3.6 Sponsorship
Χορηγίες πελατών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Communication & Marketing

4.1 Best Online Community
Κοινωνικοποίηση των εκπομπών μέσω ψηφιακής κοινότητας (blogs, portals, social media).
4.2 Best Innovative Product Launch
Επιτυχημένο λανσάρισμα εκπομπής / αφιερώματος.
4.3 Κοινωνική Προσφορά / CSR
Δράσεις με εταιρική κοινωνική ευθύνη.
4.4 Consumer Research Award
Βελτίωση αποδοτικότητας της εκπομπής μέσω έρευνας για την αναβάθμιση υπηρεσιών σε ψηφιακό περιβάλλον.

5. Digital Media

5.1 Website
Τηλεοπτικός σταθμός σε διαδικτυακή μορφή.
5.2 Tablet & Smartphones
Τηλεοπτικός σταθμός που διαθέτει ειδική έκδοση για tablets και Smartphones.
5.3 Multimedia
Τηλεοπτικός σταθμός με δυνατότητα διάδρασης με τους αναγνώστες στην ηλεκτρονική του έκδοση.

Δ. Digital Media

1. Content
1.1 Best Original Reporting
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη είδησης ή γεγονότος (π.χ. Mundial, Εκλογές). Βραβεύεται το περιεχόμενο.
1.2 Integrated Reporting (Text – Photo – Audio) 
Προβολή / παρουσίαση / συνολική κάλυψη μοναδικού ειδησεογραφικού περιεχομένου με χρήση πολλαπλών formats (π.χ. εκλογές, Μundial). Βραβεύεται η χρήση πολλαπλών μέσων και formats.
1.3 Cross Platform Content (Web, Mobile, App)
Συνδυαστική προβολή / παρουσίαση περιεχομένου σε δύο τουλάχιστον ψηφιακές πλατφόρμες (Web, Mobile Site, Mobile App, Smart TV Apps).
1.4 Best Use of Multimedia Features / Video – Photography
Δημιουργική αξιοποίηση των Multimedia χαρακτηριστικών οποιαδήποτε ψηφιακής πλατφόρμας για την υποστήριξη περιεχομένου με Video ή περιεχομένου με φωτογραφικό υλικό.
1.5 Best Editorial – Best Column
Βραβεύονται ενότητες περιεχομένου (αρθρογραφία), ή στήλες.

2. Design / User Experience

2.1 Best Home Page
Σχεδιαστική διαδραστική προσέγγιση της αρχικής “σελίδας” για Web Sites ή Mobile Sites περιεχομένου.
2.2 Best Responsive Site
Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας με ενιαίο σχεδιασμό για Web και mobile περιβάλλον (Responsive design για mobile έκδοση website ή ανεξάρτητη mobile έκδοση).
2.3 Best Tablet Edition
Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας σε tablet edition (tablet έκδοση website ή ανεξάρτητη tablet έκδοση).
2.4 Best Mobile Edition
Ψηφιακή έκδοση ή προσαρμογή ειδησεογραφικού περιεχομένου / αρθρογραφίας στο mobile περιβάλλον (mobile έκδοση website ή ανεξάρτητη mobile έκδοση).

3. Advertising

3.1 Best Innovative Service
Καινοτόμες υπηρεσίες προς τους διαφημιζόμενους.
3.2 Best Native Advertising
Ενέργειες Marketing προς διαφημιζόμενους που στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο και φιλοξενούνται σε άρθρα ή κατηγορίες των publishing web / mobile sites ή στα αντίστοιχα apps.
3.3 Best Content Marketing
Ενέργειες Marketing που στηρίζονται στο περιεχόμενο και αποτελούν ξεχωριστές ενότητες περιεχομένου ή microsites ως υπηρεσία προς τους διαφημιζόμενους ή ως αυτοαναφορικές ενέργειες marketing από digital publishing properties.
3.4 Creative Use of Μedia
Δημιουργική χρήση του μέσου για επικοινωνιακές ενέργειες / cross media campaigns (Contribution).
3.5 Creative Use of Innovative Formats
Δημιουργική χρήση Innovative Formats για επικοινωνιακές ενέργειες.
3.6 Best Effectivenes Campaign
Αποτελεσματικές καμπάνιες σε ψηφιακά μέσα (ή μέσο) ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (Web, Smarthphones, Tablet).

4. Best Public Service / CSR Award

Υπηρεσίες / ενέργειες με σκοπό την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ψηφιακού μέσου.

Ε. Press / Radio / TV / Digital Media

360o Advertising

Δυνατότητα ολοκληρωμένης προβολής ενός πελάτη από το μέσο, σε μεγάλο εύρος διαθέσιμων μέσων (Press, Radio, TV και Digital Media).

Grand Award

Grand βραβείο θα απονεμηθεί στο μέσο εκείνο που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία από τους πόντους που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα έχει συγκεντρώσει στις διαφορετικές κατηγορίες υποψηφιότητας.