Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Εσωτερικό τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.Πολλοί αναρωτιούνται αν χρειάζεται η δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος. Αν είναι αναγκαία ή αν είναι ένα τμήμα το οποίο θα επιφέρει μόνο σπατάλες.
Ας δούμε μερικά πλεονεκτήματα από την ύπαρξη ενός τέτοιου τμήματος.

- Αναγνωρίζει την εταιρία σαν οντότητα και όχι ως απλό πελάτη.
- Γνωρίζει τη λειτουργία της εταιρίας στο 100%
- Διεκπεραιώνει όλες τις εσωτερικές εργασίες Δημοσίων Σχέσεων, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής υπευθύνου.
- Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Δημοσίων Σχέσεων του οργανισμού.
- Προετοιμάζει την "πρώτη ύλη" των διαφόρων εντύπων, περιοδικών και ειδικών εκδόσεων και δίνει στο εξωτερικό γραφείο όλα τα απαραίτητα κάθε φορά στοιχειά.
- Συνεργάζεται με το εξωτερικό γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στην εκτέλεση του προγράμματος.
- Διεκπεραιώνει απλές εργασίες Δημοσίων Σχέσεων, όπως για παράδειγμα την αποστολή ευχετήριων καρτών, δώρων, ευχαριστηρίων επιστολών κ.λ.π.