Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Δημόσιες σχέσεις, marketing και διαφήμιση. Αποσαφηνίσεις και κατανόηση εννοιών.

Σε συνέχεια του χθεσινού άρθρου για το αν είναι απαραίτητο η ύπαρξη ενός εσωτερικού τμήματος δημοσίων σχέσεων γεννήθηκαν κάποια άλλα ερωτήματα- απορίες. 
Πρώτον, γιατί πολλοί εμπλέκουν εσκεμμένα ή όχι τις λειτουργίες του marketing, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων και δεύτερον, ποιες υπηρεσίες εξυπηρετεί το καθένα. Ας δούμε κάποιες θεωρίες- αρχές που μας βοηθούν να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα.
  • Οι ΔΣ ασχολούνται με την εδραίωση των σχέσεων και τη δημιουργία καλής διάθεσης για τον οργανισμό, ενώ το marketing ασχολείται με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο πελάτη.
  • Ο κυριότερος σκοπός του marketing είναι η αύξηση των κερδών για τον οργανισμό ενώ για τις ΔΣ είναι η αποταμίευση χρημάτων για τον οργανισμό εδραιώνοντας σχέσεις με το κοινό.
  • Στις «τέλειες» ΔΣ δεν υπάρχει το στοιχείο της πειθούς. Ο ιδανικός σκοπός είναι η εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μέσω του διαλόγου. Το marketing εξ' ορισμού έχει την πρόθεση της πειθούς για να πουλήσει προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Η διαφήμιση απευθύνεται στο εξωτερικό κοινό, δηλ. στους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών, οι ΔΣ παρουσιάζουν το μήνυμα και σε ένα ειδικευμένο εξωτερικό κοινό (μετόχους, ομάδες, κοινότητες) και στο εσωτερικό κοινό (υπαλλήλους).
  • Η διαφήμιση αναγνωρίζεται ως ειδικευμένη λειτουργία της επικοινωνίας. Οι δημόσιες σχέσεις έχουν ένα ευρύτερο κύκλο ενδιαφερόντων, αφού ασχολούνται με τις πολιτικές και την παρουσίαση ολόκληρης της επιχείρησης, από το ηθικό των υπαλλήλων, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο οι τηλεφωνητές-τριες απαντούν στα τηλεφωνήματα. 
  • Η διαφήμιση μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσα από τα ΜΜΕ, οι ΔΣ με αρκετά μέσα επικοινωνίας, π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεις, συζητήσεις. 
  • Λειτουργία της διαφήμισης είναι η πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η λειτουργία των ΔΣ είναι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο οργανισμός μπορεί να ευημερήσει.