Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ποιο είναι το δικό σου;


Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι συνώνυμο μιας λέξης: πελάτης! Μπορεί η μείωση του κόστους να αποτελεί την πρώτη ενέργεια πληθώρας επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης, όμως η απώλεια πελατών είναι εκείνη που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των κερδών. 


Ο πελάτης είναι εκείνος που θα μας βγάλει από την κρίση, όσο δρούμε προς όφελος του, τόσο βλέπουμε την επιχείρηση μας όχι μόνο να επιβιώνει αλλά και να ανθίζει.

Μιλώντας για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πως θα κρατήσουμε τον πελάτη εκείνο που μας έρχεται στο μυαλό είναι η μείωση των τιμών. Αρκεί όμως; Είναι τελικά το μόνο κριτήριο που σας επιλέγει ο πελάτης; Όλες οι επιχειρήσεις σκέπτονται το ίδιο «θα μειώσω τις τιμές, με οποιοδήποτε τρόπο και θα μείνουν τα κέρδη μου σταθερά»

Η φράση «με οποιοδήποτε τρόπο» είναι η φράση παγίδα που οδηγεί είτε σε μείωση του κόστος παραγωγής, άρα, σε χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες είτε μείωση του προσωπικού αφού αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να μειωθεί και η τιμή.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή ο πελάτης, σαφώς και ενδιαφέρεται για την τιμή, αλλά όχι μόνο για αυτήν. Ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για την ικανοποίηση του η οποία προέρχεται μέσα από ένα σύνολο εμπειριών κατά τη διαδικασία αγοράς και χρήσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Τέσσερα βήματα απαιτούνται για να αποκτήσει μια επιχείρηση εύκολα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται.

Ερωτηματολόγιο:

Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη είναι αποτελεσματικότερη όταν πραγματοποιείται με τη χρήση ερωτηματολογίου και μάλιστα αμέσως μετά την παροχή της υπηρεσίας ή την αγορά του προϊόντος μας. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι λιτές και διευκρινιστικές για να πάρουμε όσο το δυνατότερο ειλικρινείς απαντήσεις. Μπορεί να γίνουν με δωρεάν αποστολή μηνυμάτων, είτε γραπτά στην έξοδο του καταστήματος.

Ερμηνεία:

Η συλλογή των δεδομένων και τα μετρήσιμα αποτελέσματα δεν αρκούν. Πρέπει να έχουμε σωστή ερμηνεία και όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να εξάγουμε ρεαλιστικά και αντικειμενικά συμπεράσματα. Επένδυσε σε μια σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Ενεργοποίηση:

Και αν η συλλογή των απαντήσεων δείχνει ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου τι κάνεις; Διορθώνεις, εκπαιδεύεις, ανακαινίζεις… κάνεις ό,τι χρειαστεί για να κρατήσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και στο τέλος επαναξιολογείς.

Εκπαίδευση:

Εκπαίδευσε τους πωλητές, τους εμπορικούς αντιπροσώπους και γενικά όλο το προσωπικό με έμφαση σε εκείνο της πρώτης γραμμής. Μάθε τους να μιλάνε και να συμπεριφέρονται σωστά. Μάθε τους τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και σαφώς τον ανταγωνισμό.