Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Γλώσσα του σώματος. Tι δηλώνει κάθε στάση του σώματος σας (part 2)


Όπως είδαμε ήδη, η γλώσσα του σώματος είναι το κλειδί μιας επιτυχημένης ομιλίας. Εκτός από την κίνηση, η στάση του σώματος υποδηλώνει πολλά.


Τα σταυρωμένα χέρια για παράδειγμα δηλώνουν αμυντική στάση, ενώ οι πολλές και νευρικές κινήσεις αμηχανία.

Στο παρακάτω πίνακα θα δείτε αναλυτικά την κάθε στάση και κίνηση σας.