Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ποια είναι τα συστατικά για καλές δημόσιες σχέσεις;


Οι καλές δημόσιες σχέσεις έχουν καλά συστατικά στοιχεία που όλοι οι επαγγελματίες οφείλουν να τηρούν. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό IPRA αυτά είναι:

 • Συμβουλευτικός Χαρακτήρας
 • Έρευνα
 • Σχέση με τα ΜΜΕ
 • Διαφήμιση
 • Σχέσεις των υπαλλήλων μελών
 • Σχέσεις της κοινότητας
 • Υποθέσεις που αφορούν στο κοινό
 • Υποθέσεις που αφορούν την κυβέρνηση
 • Θέματα διοίκησης
 • Οικονομικές σχέσεις
 • Βιομηχανικές σχέσεις
 • Δημιουργία αύξηση κεφαλαίου
 • Σχέσεις μειοψηφίας - Πολυπολιτιστικές υποθέσεις
 • Σημαντικά γεγονότα
 • Επικοινωνία μάρκετινγκ