Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Τι κάνει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων αλάνθαστο;


Η ετοιμότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση των κρίσεων. Ένα καλά προετοιμασμένο και οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων είναι το θεμέλιο για να ανταπεξέλθετε κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά και μετά από αυτήν. Επειδή όμως μιλάμε για κρίση, δηλαδή για μια επικίνδυνη κατάσταση που πολύ αστάθμητοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το καλά οργανωμένο σχέδιο σας.
Το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνει μια σειρά από πιθανά προβλήματα με βάση μια ανάλυση εκτίμησης κινδύνων την οποία κάθε εταιρεία εφαρμόζει συχνά. Ωστόσο, ο κατάλογος των κινδύνων δεν εξαντλείτε ποτέ. Υπάρχει πάντα ένα ζήτημα που απαιτεί μια προσέγγιση ad hoc.

Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που μπορούν να κάνουν ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων αλάνθαστο.  
Το σχέδιο επικοινωνίας κρίσεων θα πρέπει να καλύπτει όλους τους βασικούς πυλώνες των ενδεχόμενων κινδύνων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές και όχι σε κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε πτυχή ενός θέματος, μπορούμε όμως να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε κατηγορία.
Πρέπει να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις-κλειδιά. Ανθρώπους που όχι μόνο γνωρίζουν θεωρητικά ή πρακτικά τι σημαίνει διαχείριση κρίσεων αλλά πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την εταιρία, όλα τις τα πλεονεκτήματα και όλα της τα μειονεκτήματα. Μια τέτοια ομάδα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε σχέδιο διαχείρισης κρίσης, διότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλη την αβεβαιότητα απέναντι στην εταιρία μας και να την οδηγήσουν σε πίστη για αυτήν.