Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μεσων ενημέρωσης

Η πιο σημαντική, ίσως, εξέλιξη για την αγορά των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης θα είναι η δημιουργία «Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης»  στο οποίο θα καταχωρούνται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Το συγκεκριμένο μητρώο θα υπάγεται στη γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

     Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως και για το επόμενο βήμα της δημιουργίας κανόνων για τη λειτουργία των διαδικτυακών ΜΜΕ. 

     Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της που απέστειλε στον Υπουργό Επικρατείας, κύριο Νίκο Παππά και στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: " Η ΕΝ.Ε.Δ, ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών εκδοτικών εταιρειών πρωτογενούς ενημερωτικού ψηφιακού περιεχομένου, επιχειρεί συστηματικά να προάγει τη ρύθμιση της αγοράς και θα σταθεί αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Η ένωση είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως και για το επόμενο βήμα της δημιουργίας κανόνων για τη λειτουργία των διαδικτυακών ΜΜΕ.

      Κάθε τέτοια προσπάθεια οφείλει να διευκολύνει την εκδοτική δραστηριότητα στη βάση των αρχών της ελευθεροτυπίας και της δημοσιογραφικής ηθικής. Επίσης πρέπει να αποτρέπει στρεβλώσεις που προκύπτουν από την μη διαφανή κατανομή των πόρων της δημόσιας διαφήμισης."

      Ποια τα οφέλη από το Μητρώο;
Οι επιχειρήσεις που θα είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης θα έχουν τα εξής προνόμια:
α) Πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, υπό την επιφύλαξη του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
β) Θα περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ) Θα προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
δ) Θα μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.