Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το νέο βιβλίο η Αγορά Επικοινωνίας & ΜΜΕ στην Ελλάδα από την Direction βασίζεται στην ανάλυση των πιο πρόσφατων δημοσιευμένων ισολογισμών και περιέχει Facts & Figures 6 κλάδων και 317 εταιρειών για το 2013.
Στο νέο βιβλίο μπορείτε να βρείτε αναλυτική καταγραφή και μελέτη οικονομικών στοιχείων και αριθμοδεικτών για τις εταιρείες των κλάδων: Διαφήμισης (72 εταιρείες), Μedia Shops (22 εταιρείες), Δημοσίων Σχέσεων (26 εταιρείες), Εκδόσεων Εφημερίδων-Περιοδικών (104 εταιρείες), Τηλεόρασης-Ραδιόφωνου (72 εταιρείες) και Online Media (21 εταιρείες), όπως τα έχει επεξεργαστεί η Direction Business Reports.
Στην έκδοση περιλαμβάνονται πλήρεις κατατάξεις εταιρειών για κάθε διαφορετικό κλάδο με βάση τα στοιχεία για το 2013 και σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι κατατάξεις γίνονται βάσει: Κύκλου Εργασιών, Μικτού Κέρδους, Κερδών προ Φόρων, Ιδίων Κεφαλαίων και Συνόλου Υποχρεώσεων.
Επίσης, περιλαμβάνει ένα ένθετο 8σέλιδο Χάρτη της Ελληνικής Αγοράς Επικοινωνίας, που απεικονίζει με τον πλέον σαφή τρόπο τους συσχετισμούς δυνάμεων που έχουν διαμορφωθεί πλέον στο χώρο της διαφήμισης όσον αφορά τα διεθνή δίκτυα και τις ελληνικές ανεξάρτητες εταιρείες, καθώς και συγκεντρωτικά οικονομικά μεγέθη για το 2013 και σε σύγκριση με το 2012.