Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Επιχειρηματική συνεργασία. Ένας καταλύτης για την παραγωγικότητα.

     Η κρίση στην ελληνική αγορά οδηγεί πολλές επιχειρήσεις τείνουν να συνεργάζονται με άλλες με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών. 

Κάτι τέτοιο σε πολλούς κλάδους πριν λίγα χρόνια φάνταζε εξωπραγματικό.
Όλο και πιο συχνά βλέπουμε να δημιουργούνται «ομάδες» από επαγγελματίες με παρεμφερή δραστηριότητα με κύριο στόχο την μείωση των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας.
Τα οφέλη όμως μιας τέτοιας συνεργασίας είναι πολύ περισσότερα από τη μείωση ή μοίρασμα των εξόδων.
Διεύρυνση του πελατολογίου. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν web-designer ο οποίος ξεκινά την επαγγελματική δραστηριότητα μόλις τώρα. Η δημιουργία πελατολογίου είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος κάθε ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πελατολόγιο που θα του δίνει μηνιαία δουλειές οι οποίες θα είναι ανάλογες των εξόδων και των κερδών που έχει βάλει σαν στόχο. Η συνεργασία του με ένα γραφείο διαφήμισης ή pr του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα αρχικό πελατολόγιο και έπειτα να το διευρύνει.
Απόκτηση εμπειριών. Κάθε συνεργασία μας δίνει και διαφορετικές γνώσεις.

 απόκτηση εμπιστοσύνης. Κάθε συνεργασία μας βοηθά να οικοδομήσουμε μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των συναδέλφων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την συνολική εικόνα της επιχείρησής μας.