Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Την efrata επιλέγει το Φ.ΑΝ.Ι.Ε.


Την efrata επέλεξε το Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό Ινστιτούτο Ελλάδος (Φ.ΑΝ.Ι.Ε.) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης media relations στρατηγικής και του προγράμματος δημοσιότητας του Ινστιτούτου.

Το Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι ένα σωματείο για την ανάπτυξη του φαρμακείου. Σκοπός του είναι η προαγωγή της πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόληψης προς τον ασθενή με στόχο την κοινωνική προσφορά και τη μείωση του κόστους αυτής μέσω του ελληνικού φαρμακείου, η επιστημονική διερεύνηση νέων μοντέλων ανάπτυξης του φαρμακείου στο περιβάλλον της ΕΕ, η παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας για νέους φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών εντός του ελληνικού φαρμακείου, και η έρευνα της αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και των ανταγωνιστικών πρακτικών από τα μη φαρμακευτικά κανάλια διανομής.