Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Ποιoς ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων σε κυβερνητικές και δημόσιες υποθέσεις.


Σε μία εποχή όπου τα δίκτυα και οι διαδικτυώσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο στις λήψεις αποφάσεων, καθώς και στις λειτουργίες της οικονομίας και της πολιτικής, καλόν είναι να συνειδητοποιήσει κανείς τι προσφέρουν οι δημόσιες και κυβερνητικές σχέσεις.


Διαπρεπής σύμβουλος επικοινωνίας και μάρκετινγκ, ο Γιώργος Σταμάτης, στο βιβλίο του Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνία (εκδ. Αθ. Σταμούλη), θίγει ένα επίκαιρο και σημαντικό θέμα: αυτό των κυβερνητικών και δημοσίων υποθέσεων, για το οποίο πολύς λόγος γίνεται σε Ευρώπη και Αμερική.

Γράφει, έτσι, ότι ο όρος governmental affairs ή public affairs αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα. Μερικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν για να περιγράψουν τα τμήματα lobbying και governmental relations που διαθέτουν, καθώς έχουν σχέση με την κυβέρνηση, το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τα περισσότερα βιβλία δημοσίων σχέσεων, ο ορισμός των governmental affairs είναι ο εξής: Τα governmental/public affairs δημιουργούν και διατηρούν αμοιβαία αποτελεσματικές σχέσεις με την κυβέρνηση, τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς (π.χ. οικολογικές οργανώσεις).

Οι αποφάσεις των κυβερνήσεων έχουν αντίκτυπο σε μία επιχείρηση, ενώ, με το φαινόμενο της διεθνοποίησης, αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα της κάθε χώρας. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση επηρεάζεται από τις αποφάσεις (π.χ. τους νόμους) όχι μόνο της χώρας που ανήκει, αλλά και άλλων χωρών, οργανισμών ή υπερεθνικών σχηματισμών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). Αν λάβουμε υπόψη και το πλήθος των μηνυμάτων που θέλει να περάσει η κάθε επιχείρηση, η ανάγκη αποτελεσματικής επικοινωνίας με το Δημόσιο και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους γίνεται ακόμα πιο ισχυρή.

Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και στην ανάγκη κοινωνικής ισότητας αποτέλεσαν άλλον έναν λόγο που η ανάγκη επικοινωνίας με την κυβέρνηση και το κράτος, γενικότερα, έγινε ακόμη πιο έντονη. Στο πλαίσιο αυτό, στόχοι των δημοσίων και κυβερνητικών υποθέσεων είναι: α) Βελτίωση της εικόνας και διατήρηση της φήμης (image and reputation building) της κάθε εταιρείας, β) Αμφίδρομη ενημέρωση και προώθηση των επιχειρηματικών στόχων, γ) Δημιουργία θετικού κλίματος συνεργασίας, δ) Δημιουργία / διατήρηση / αντιμετώπιση (ματαίωση, βελτίωση) νομοθεσίας. Η ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών που έχουν σχέση με την επίλυση σχετικών προβλημάτων (νομοθεσία, κυβερνητικές αντιδράσεις, κλπ) και στις σχέσεις της εταιρείας με τις τοπικές κοινότητες, αποτελούν άλλους δύο βασικούς στόχους των public & governmental affairs.

Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι αν οι δημόσιες και κυβερνητικές υποθέσεις έχουν ομοιότητες με το lobbying, ή ποιες είναι οι διαφορές τους, σήμερα που οι λομπύστες είναι επισήμως αναγνωρισμένοι από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

«Lobbying» είναι οι διαδικασίες που ακολουθεί ένας φορέας που δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις με την κυβέρνηση με στόχο την επιρροή του κανονιστικού πλαισίου προς όφελός της. Συνήθως, οι επαγγελματίες του συγκεκριμένου χώρου είναι δικηγόροι και πρώην κυβερνητικά στελέχη, με άλλα λόγια άτομα που γνωρίζουν καλά τις νομικές και πολιτικές διεργασίες, την τέχνη της επιχειρηματολογίας και που διαθέτουν σημαντικές γνωριμίες στον χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ.

Η διαφορά του lobbying με τις governmental & public affairs είναι ότι οι τελευταίες έχουν ευρύτερο αντικείμενο, καθώς συνδυάζονται ή ταυτίζονται συχνά με τις υπόλοιπες λειτουργίες της εταιρικής επικοινωνίας. Αντίθετα, το lobbying είναι σαφώς επικεντρωμένο στην προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων και στην προώθηση ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων ή την αντιμετώπιση αντίστοιχων αρνητικών. Σε Αμερική και Ευρώπη υπάρχουν οργανωμένες εταιρείες που ασχολούνται με το lobbying, σύμφωνα και με σχετική νομοθεσία που καλύπτει τον θεσμό του lobbying.

Στον χώρο των public & governmental affairs, η μέτρηση των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ευκολότερη από άλλες μορφές της εταιρικής επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα φαίνονται από τις αποφάσεις που περνάνε, από την υποστήριξη κυβερνητικών φορέων σε κρίσεις ή και στην καθημερινότητα, από τις σχέσεις και την υποστήριξη που δείχνουν οι τοπικές κοινότητες.

Σήμερα, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να ακουστεί περισσότερο η φωνή τους. Η έννοια του interactivity (διαδραστικότητα) κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Έτσι, οι public & governmental affairs γίνονται μία πολύ σημαντική επέκταση των δημοσίων σχέσεων. Οι public & governmental affairs αποκτούν σημαντική βαρύτητα καθώς αυξάνονται οι τάσεις για ομαδική προσπάθεια, όπου συμμετέχουν και οι πολίτες σε συνδυασμό με interactivity και διαχωρισμό σε μικρές ομάδες (niche fragmentation), κάτω από ένα πιο προσιτό και ανοικτό περιβάλλον.