Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η εμπιστοσύνη είναι η νέα τάση;

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη στην δουλεία μας; Είναι δύσκολο να τη χτίσουμε και πόσο εύκολα μπορεί να διατηρηθεί; Το 2013 είδαμε μια στροφή στο περιεχόμενο, στην αξία του ουσιαστικού περιεχόμενου ενός κειμένου το οποίο παρουσιάζει την αξία και τη σημαντικότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
Σήμερα εκτός από το περιεχόμενο στο προσκήνιο έρχεται μια άλλη αξία που έμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, η εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με πολλούς επαγγελματίες του κλάδου το περιεχόμενο αποτελεί απλώς ένα από τα πολλά μέσα για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Όταν αναφερόμαστε σε εμπιστοσύνη δεν μιλάμε μόνο για εκείνη που χτίζουμε απέναντι στους πελάτες μας, αλλά για την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων, εργαζομένων, υφισταμένων και προϊσταμένων.
Η εμπιστοσύνη είναι χτισμένη πάνω σε αυτά που λέμε, που ακούμε και που συζητάμε. Είναι μια διαρκής διαδικασία που δε σταματά ποτέ, γιατί απλά αν σταματήσει θα γκρεμιστεί ότι έχουμε χτίσει έως τώρα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, μπορεί να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα όλων όσων έχετε συζητήσει με το κοινό σας. Ένα κείμενο απλού περιεχομένου μπορεί πλέον να μην σας δώσει τα αποτελέσματα που θέλετε, εμπλουτίστε το και κάντε το ένα κείμενο άξιο εμπιστοσύνης, ένα κείμενο που δείχνει για ποιους λόγους να εμπιστευθούν εσάς, το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Κάντε τους πελάτες σας να αισθάνονται ότι είναι μέλη σε ένα ταξίδι, ότι συμβάλουν στις αποφάσεις για καινοτομίες και αλλαγές.