Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Digital Media Awards 2015

Τα Digital Media Awards (DIME) για δεύτερη χρονιά αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων. Πρακτικές ανεξαρτήτως πλατφόρμας (Web, Mobile, Tablets, Apps) μπορούν να πάρουν μέρους στο διαγωνισμό. 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε με το online σύστημα υποβολής υποψηφιοτήτων να περιμένει τις υποψηφιότητες των εταιριών.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Μαρτίου 2015