Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

«Business Essentials for Strategic Communicators» των Ragas και Culp

Οι συγγραφείς Matthew W. Ragas και Ron Culp, καθηγητές δημοσίων σχέσεων στο Πανεπιστήμιο DePaul, παρουσίασαν το βιβλίο τους με τίτλο «Business Essentials for Strategic Communicators». 

Οι συγγραφείς Matthew W. Ragas και Ron Culp, καθηγητές δημοσίων σχέσεων στο Πανεπιστήμιο DePaul, παρουσίασαν το βιβλίο τους με θέμα τα εφόδια που πρέπει να προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους συμβούλους δημοσίων σχέσεων.
Η συγγραφή του βιβλίου ήταν αποτέλεσμα μιας έρευνας σε αμερικάνικες επιχειρήσεις και σε συμβούλους. Σύμφωνα με το «Business Essentials for Strategic Communicators» το 85% των ανώτερων στελεχών δημοσίων σχέσεων πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική για μελλοντικούς επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων. Η εκπαίδευση αυτή έχει να κάνει με οικονομικές αναλύσεις και συγκεκριμένη ορολογία και το 82% αυτών των στελεχών δήλωσε ότι τα κολέγια και τα πανεπιστήμια δεν παρέχουν αποτελεσματικά αυτή την εκπαίδευση.

Για το σκοπό αυτό οι Culp και Ragas συνέστησαν πέντε πρωτοβουλίες, οι οποίες αναλύονται στο βιβλίο:
1. Τα μαθήματα μάρκετινγκ, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων στα πανεπιστήμια πρέπει να ενσωματώσουν και θεμελιώδης αρχές των επιχειρήσεων. 
2. Οι εταιρίες θα πρέπει να προσφέρουν αυτές τις πληροφορίες.
3. Οι εργοδότες θα πρέπει να αξιολογούν το επιχειρηματικό δαιμόνιο των υποψήφιων νέων εργαζομένων κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.
4. Οι εργαζόμενοι που ήδη εργάζονται και δεν έχουν προηγούμενη εκπαίδευση πρέπει να πάρουν μόνοι τους την πρωτοβουλία να εκπαιδευτούν.
5. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.