Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

3 ταυτότητες= μια εικόνα. Η προσωπική μας εικόνα

Η εικόνα μας είναι αποτέλεσμα τριών διαφορετικών ταυτοτήτων, η φυσική, η επαγγελματική και πλέον η ψηφιακή δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας μας. Αναλύοντας τις τρεις αυτές ταυτότητες θα δούμε ότι πρέπει η μία να σχετίζεται με την άλλη, έτσι θα πετύχουμε την καλύτερη ολοκληρωμένη εικόνα προς τους τρίτους χωρίς να υπάρχουν συγχύσεις.

Επαγγελματική ταυτότητα
Η επαγγελματική μας ταυτότητα μπορεί να την συνδέσει κάποιος με την εταιρική, ειδικά όταν έχουμε μια μικρή επιχείρηση. Αυτό είναι πολλές φορές φυσιολογικό μιας και το κοινό μας, μπορεί να συνδέσει το brand name της επιχείρησης με το επώνυμο μας ή το αντίθετο.
Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική ταυτότητα αφορά στελέχη επιχειρήσεων, θα δούμε πάλι ομοιότητες με την εταιρική ταυτότητα ως προς την συμπεριφορά και την εξωστρέφεια. Αν για παράδειγμα εκπροσωπείτε μια εταιρία που διέπεται από συντηρητικές μεθόδους επικοινωνίας και λειτουργίας, η επαγγελματική σας ταυτότητα οφείλει να έχει ομοιότητες.

Φυσική ταυτότητα
Συγκεντρώσεις, συμπεριφορές, ενδυμασία, ομιλία και κοινωνικές εκδηλώσεις είναι μερικά στοιχεία που συνθέτουν την φυσική μας ταυτότητα. Όλα τα στοιχεία έχουν να κάνουν με όλα όσα μας περιβάλλουν σε παρόντα χρόνο…
Ομοιότητες θα δούμε με την επαγγελματική ταυτότητα εφόσον εσείς το επιθυμείτε. Υπάρχουν περιπτώσεις στελεχών που η φυσική τους ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική. Η συμπεριφορά τους και το φαίνεσθε είναι στοιχεία της επικοινωνίας του επαγγέλματος τους.

Ψηφιακή ταυτότητα
Η τρίτη ταυτότητα, είναι αποτέλεσμα των τελευταίων ετών και συνδυάζει στοιχεία των παραπάνω ταυτοτήτων. Η ψηφιακή ταυτότητα αφορά την προβολή μας στο διαδίκτυο, φωτογραφίες, tags, selfies, αναρτήσεις ακόμη και τραγούδια συνθέτουν μια ταυτότητα που οφείλουμε να είναι ένας σωστός συνδυασμός της φυσικής και της επαγγελματικής. Το λάθος αρκετών είναι η μικρή σημασία που δίνουν στα social media, όσον αφορά και τον μεγάλο αριθμό ατόμων που ασχολούνται με αυτά και την ταχύτητα μετάδοσης μηνυμάτων. Ένα σχόλιο, μια στοχευμένη ανάρτηση μπορούν να καταπλήξουν το κοινό σας σε μηδενικό χρόνο.