Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Δελτίο Τύπου. Λόγοι να το ανακαλέσετε.

Μόλις στείλατε ένα δελτίο τύπου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αντιληφθήκατε ότι έχετε λάθη που πρέπει να διορθωθούν.
 Δυστυχώς, δεν υπάρχει το κουμπί αναίρεσης ενός απεσταλμένου e-mail, δεν υπάρχει όμως και λόγος πανικού, καθώς πρέπει πρώτα να δούμε πόσο σημαντικό είναι το λάθος που κάναμε.


Λάθος 1ο.
Τι θα συμβεί αν η αλλαγή είναι ήσσονος σημασίας, όπως η προσθήκη ενός κόμματος;
Αυτές οι αλλαγές δεν είναι σημαντικές εφόσον δεν αλλοιώνουν το νόημα της πρότασης. Δε συντρέχει λόγος ανησυχίας, φροντίστε όμως να διορθώσετε το λάθος και να το αναρτήσετε σωστά στην ιστοσελίδα σας.

Λάθος 2ο
Τι θα συμβεί αν έχουμε γράψει λάθος ένα όνομα, έναν τίτλο ή οικονομικά στοιχεία;
Αυτά τα λάθη κάνουν τη ζημία. Καταρχήν ελέγχουμε αν το δελτίο τύπου έχει δημοσιευθεί ή όχι. Αν έχει δημοσιευθεί το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στείλουμε μια διορθωτική επιστολή με την οποία να διευκρινίζουμε το λάθος που έχει γίνει και πως είναι η σωστή διατύπωση. Αν για παράδειγμα στείλαμε ένα δελτίο τύπου που αναφέρει το όνομα και τον τίτλο στην επιστολή μας γράφουμε το εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι στο δελτίου τύπου …… έχει διατυπωθεί λάθος ο εξής τίτλος «Κατερίνα Παπαθανασίου, Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων» ενώ το σωστό είναι «Κατερίνα Παπαθανασίου, Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας».
Αν το ΔΤ δεν έχει δημοσιευθεί, καλό είναι να διορθώσετε το ΔΤ και να στείλετε με την σημείωση ότι είναι διορθωμένο.

Λάθος 3ο  
Τι θα συμβεί αν το ΔΤ δεν έπρεπε να δημοσιευθεί;
Στη σπάνια περίπτωση που ένα δελτίο τύπου διαδόθηκε κατά λάθος ή δεν θα έπρεπε να έχουν σταλεί σε όλα τα ΜΜΕ, μπορεί να αποστείλετε μια δήλωση αγνόησης, να ζητάτε δηλαδή, να αγνοήσουν το ΔΤ που στείλατε. Καλό είναι να γίνει ηλεκτρονικά ως επίσημη θέση σας και μπορείτε τηλεφωνικά να ενημερώσετε ότι έχετε στείλει επιστολή αγνόησης. 
Αν πάλι έχει δημοσιευθεί από κάποια ηλεκτρονικά μέσα, ζητήστε τους πάλι ηλεκτρονικά να διαγράψουν την συγκεκριμένη ανάρτηση.

Συμπέρασμα;
Η διόρθωση ενός λάθους ακόμη κι αν αυτό έχει δημοσιευθεί, σας βοηθά να είστε ειλικρινής με το κοινό σας και τους πελάτες σας.  Δείχνει εκ των προτέρων ότι είστε διατεθειμένοι να διορθώσετε τα λάθη σας.