Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Τα πιο συχνά λάθη στο Τwitter


Διαβάστε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στο Τwitter και μας εμποδίζουν να ακούσουμε το κοινό μας. 

Έλλειψη προσωπικότητας
Μην φοβάστε να εκθέσετε την προσωπική σας άποψη. Η γνώμη μας πάνω σε ένα ζήτημα είναι σημαντική και συμβάλει πολύ στη διαμόρφωση ενός διαδικτυακού προφίλ.  

Διατήρηση δύο χωριστών λογαριασμών.
Στην αρχές του twitter, οι περισσότεροι επαγγελματίες διατηρούσαν δύο λογαριασμούς, ένα για προσωπική και έναν για επαγγελματική χρήση. Στο ένα δημοσίευαν για φίλους και στο άλλο για συναδέλφους, συνεργάτες ή υποψηφίους πελάτες. Και έρχομαι να ρωτήσω, ποιος σας εγγυάται ότι αυτό που δημοσιεύσατε στο προσωπικό σας προφίλ δεν θα μαθευτεί και στους συναδέλφους σας;

Retweet στα πάντα.
Μην φορτώνετε τον λογαριασμό σας με ότι δημοσιεύουν οι άλλοι. Κρατήστε το καθαρό, σαν επαγγελματίας ξέρετε ποιες είναι οι καλές ειδήσεις και ποιες όχι για να τις δημοσιεύσετε.