Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Εξωτερική εμφάνιση. Πόσο επηρεάζει την επαγγελματική μας πορεία;

Μελέτες βρετανών επιστημόνων δείχνουν ότι η εξωτερική εμφάνιση – χαρακτηριστικά προσώπου, ύψος και βάρος – επηρεάζουν τις δουλειές που κάνουμε και το εισόδημά μας. Ο Barry Harper καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Guildhall στο Λονδίνο αναλύει τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία και συσχετίζει το εισόδημα και τις πιθανότητες επαγγελματικής εξέλιξης με την εμφάνιση. 
«Σε δείγμα περίπου 12.000 ανθρώπων ηλικίας 33 ετών εξετάσαμε πόσο η εμφάνιση, το ύψος και η παχυσαρκία επηρεάζουν τις αμοιβές, τις θέσεις εργασίας και τις πιθανότητες ενός καλού γάμου » εξηγεί ο Barry Harper. «Η εμφάνιση μας οριστικοποιείται μετά την εφηβεία και διαδραματίζει συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εργαζόμενοι που έχουν μια ελκυστική εμφάνιση βρίσκονται σε καλύτερη μισθολογική θέση από άλλους λιγότερο εμφανίσιμους ασχέτους φύλου»

Οι λιγότερο εμφανίσιμοι άνδρες υπάλληλοι κερδίζουν 17.000£ σχεδόν 15% λιγότερα χρήματα από τους πιο εμφανίσιμους που κερδίζουν περίπου 20.000£
Συμπέρασμα;
Αντίθετα με ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα για τις δεξιότητες και τις ικανότητες στην επαγγελματική μας εξέλιξη, η εμφάνιση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και για τα 2 φύλα στην εργασία.