Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

The e-myth. Ο μύθος του επιχειρηματία.

Διαβάσαμε πρόσφατα το βιβλίο του Michael Gerber The e-myth» (Ο μύθος του επιχειρηματία), που έγινε παγκόσμιο best seller. Ένα βιβλίο που μιλά για τον επιχειρηματία σαν υπόσταση.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης (επιχειρηματίας) έχει 2 υποστάσεις. Την υπόσταση του τεχνίτη και την υπόσταση του επιχειρηματία. Η μια υπόσταση περιλαμβάνει την “τέχνη” που γνωρίζουμε και ασκούμε (πχ. Ο λογιστής όταν φτιάχνει μια φορολογική δήλωση, ο γιατρός όταν θεραπεύει, κλπ.) και η άλλη πλευρά είναι αυτή του “Επιχειρηματία”. Η πλευρά αυτή μας βοηθάει να τρέξουμε επιτυχημένα (ή όχι) την επιχείρηση μας.

Για να πετύχει μια επιχείρηση πρέπει ο επιχειρηματίας να είναι εξίσου καλός και στις 2 υποστάσεις του. Καθώς έχουμε παραδείγματα όπου πολλοί είναι καλοί τεχνίτες, έχουν ταλέντο αλλά δεν μπορούν να οργανώσουν την επιχείρηση. Έτσι αποτυγχάνουν.

Στο “The e-myth”, ο Michael Gerber χωρίζει την επιχείρηση σε 3 τομείς.
Ο πρώτος τομέας αφορά την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας μας, το τεχνικό κομμάτι δηλαδή. Περιλαμβάνει τα μηχανήματα-εργαλεία-εργατικό δυναμικό για την παραγωγή.
Ο δεύτερος τομέας αφορά τις λειτουργίες και τη διαχείριση της επιχείρησης, όπως η οικονομική διαχείριση, οι συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές κλπ.
Και ο τρίτος τομέας αφορά το marketing και τις πωλήσεις. Είναι ο τομέας που φέρνει πελάτες άρα χρήματα.
Δεν μένει παρά να διαβάσετε το βιβλίο για να δείτε τη συνέχεια.