Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Νέες ειδικότητες στις δημόσιες σχέσεις. Μήπως πρέπει να εκπαιδευτείτε σε αυτές;

Η ταχεία εξάπλωση της ψηφιακής επικοινωνίας οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα νέων κλάδων στις Δημόσιες σχέσεις. Το λεγόμενο Digital PR είναι στην άνθηση του και απασχολεί αρκετούς από τους επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων.  
Οι σχέσεις με τα ΜΜΕ, η διαχείριση κρίσεων και άλλοι παραδοσιακοί ρόλοι των δημοσίων σχέσεων δεν είναι πλέον αρκετές αφού οι οργανισμοί και οι εταιρίες χρειάζονται πολλά παραπάνω. Ας δούμε ορισμένες νέες ειδικότητες στις Δημόσιες σχέσεις και τι γνώσεις χρειάζεται η καθεμία.  

1. Ψηφιακή Στρατηγική

> Ανάπτυξη, εκτέλεση και βελτιστοποίηση καμπάνιας .
> Ανάπτυξη στρατηγικής.
> Γνώσεις των Social Media και του internet.  
> Γνώσεις έρευνας αγοράς.

2 . Έμμισθες Καμπάνιες

> Γνώση των αμοιβών του διαδικτύου.
> Συνεργασία με «μεσίτες των social media» (κοινώς affiliates) .
> Παραγωγή κόστος διαφημιστικών σποτ.

3 . Social Analytics

> Μελετά τα δεδομένα από τις έρευνες κοινού.
> Ανάπτυξη KPIs ( Key Performance Indicators) για εκστρατείες δημοσίων σχέσεων .

4. Στρατηγική περιεχομένου

> Ανάπτυξη προγραμμάτων marketing "σε πραγματικό χρόνο ".
> Ανάπτυξη κατάλληλου περιεχόμενου για το κοινό στο οποίο στοχεύουμε.
> Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού μάρκετινγκ.