Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

H Gemma Craven της Social@Ogilvy's μιλά για τις νέες τεχνικές.


Η Gemma Graven αντιπρόεδρος της Social@Ogilvy's μιλά για τις νέες τεχνικές στις Δημόσιες Σχέσεις με αφορμή το συνέδριο για τις Δημόσιες Σχέσεις τον Οκτώβριο του 2013.