Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Health and Safety Awards


Εάν ανήκετε στον κλάδο των Κατασκευών, των Μεταφορών, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Λιανικό Εμπόριο ή σε οποιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό κλάδο και φροντίζετε τη συνολική ανάπτυξη Υγείας & Ασφάλειας ή έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος ευεξίας & ασφάλειας, έχετε σήμερα την ευκαιρία να βραβευθείτε!

Εάν εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας, όπως είναι ο«Προσδιορισμός Νέων Κινδύνων» ή «Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας» ή «Προγράμματα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Χώρο Εργασίας» ή πρακτικές «Εκτίμησης Κινδύνου για την Υγεία» ή άλλη δραστηριότητα που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή σας στον Άνθρωπο διεκδικήστε σήμερα μια σημαντική αναγνώριση!
Εάν έχετε υλοποιήσει Projects, όπως ΑεροδρόμιαΛιμένεςΕθνικές Οδούς κ.ά. με συνολική διαχείριση των θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας στη διάρκεια υλοποίησής τους, σας αξίζει βραβείο!
Μην χάσετε το πλεονέκτημα να επικοινωνείτε για έναν ολόκληρο χρόνο τη διάκρισή σας προς τους εργαζομένους σας, το ευρύτερο κοινό, τους πελάτες και τους επισκέπτες σας.
Τελική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 14 Ιουλίου 2014
Δηλώστε συμμετοχή εδώ