Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Τον Ιούνιο τα Digital Media Awards

Τον Ιούνιο αναμένεται η πολυαναμενόμενη απονομή των Digital Media Awards. Τα Digital Media Awards αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων και αυτή τη στιγμή καλούν για συμμετοχή όλους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαδικτυακών εκδόσεων ανεξαρτήτως πλατφόρμας (Web, Mobile, Tablets, Apps).
Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, μέσω της ανάδειξης case studies, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των Μέσων και του κοινού, αλλά και μεταξύ των Μέσων και των διαφημιζομένων.
Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων: 30 Απριλίου 2014
Τελετή απονομής των Βραβείων: Ιούνιος 2014