Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Tourism AwardsΤα Tourism Awards έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις κορυφαίες πρακτικές και τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων ή φορέων του τουρισμού. 

\


Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες και φορείς του τουριστικού κλάδου που έχουν πραγματοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις, εξαγορές, συνεργασίες, επανατοποθέτηση στο χώρο του τουρισμού, έχουν υλοποιήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες (λειτουργίας, παροχής υπηρεσίας), πέτυχαν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ή συνεισέφεραν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας περιοχής ή στην εθνική οικονομία. 
Επίσης συμμετοχή affiliations που παρουσίασαν αξιόλογη αναπτυξιακή στρατηγική στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 13 διαφορετικά βραβεία σε σχέση με την προβολή, την φιλοξενία, τις υπηρεσίες, την γαστρονομία κλπ… 
Στην εταιρεία η οποία συγκεντρώνει τουλάχιστον 3 βραβεία στην ίδια κατηγορία, απονέμεται το Grand Award της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση βραβεύσεων με ειδική βαρύτητα, η επιλογή της εταιρείας στην οποία θα απονεμηθεί το Grand Award γίνεται με ποιοτικά στοιχεία που αξιολογούνται από την κριτική επιτροπή.