Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Customer service


Μπορούμε να πούμε ότι η εκπαίδευση των πωλητών στην εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί το πρώτο βήμα για την όλη διαδικασία λειτουργίας μιας επιχείρησης. Όταν αυτή απουσιάζει, η ομάδα σας λειτουργεί χωρίς οργάνωση με αποτέλεσμα οι πελάτες να φεύγουν δυσαρεστημένοι. Το Customer Service είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα που προσφέρει στον υποψήφιο τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή αποτελεσματικής και αξιόπιστης εξυπηρέτησης πελατών. Ακόμη και εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας ή με πολλά χρόνια εμπειρία πρέπει σε τακτά διαστήματα να παρακολουθούν σεμινάρια ή εκπαιδεύσεις σχετικά με τακτικές και καινούργιες μεθόδους. Ας δούμε μαζί μερικά από τα βασικά σημεία στο customer service
Καλός ακροατής. 
Ακούστε με προσοχή και κατανοήστε τις ανάγκες του πελάτη.
Γίνετε το αφεντικό της πώλησης. 
Μπορεί στην Ελλάδα να ακούμε συνεχώς τη φράση «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο», ο πωλητής όμως είναι εκείνος που ξέρει ποιο είναι το κατάλληλο προϊόν.
Προσδιορισμός και αντιμετώπιση αναγκών.
 Όταν ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι έχετε καταλάβει αυτό που ζητάει αμέσως κερδίζετε την εμπιστοσύνη του.
Κάντε τον πελάτη να αισθανθεί σημαντικός.
Φροντίστε να ζητάτε το όνομα του πελάτη σας, ώστε να μπορείτε να του απευθύνεστε πιο εύκολα.  
Βοηθήστε τον πελάτη να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
Τα πολύπλοκα συστήματα πληρωμών ή παράδοσης προϊόντων συχνά εξοργίζουν τον πελάτη. Όταν φτάσετε στην τελική πώληση εξηγήστε αναλυτικά τους τρόπους που μπορεί να πληρώσει και πως θα παραλάβει.
Feedback.  
Η τακτική ανατροφοδότηση σας βοηθά να γίνεται καλύτεροι. Ακούστε προσεκτικά τι λένε. Ελέγξτε τακτικά για να δείτε πως πάνε τα πράγματα. Παρέχετε έναν τρόπο που μπορείτε να έχετε εποικοδομητική κριτική, σχόλια και προτάσεις.