Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Ομιλίες

Ένα άλλο εργαλείο για τη δημιουργία δημοσιότητας για την εταιρεία και το προϊόν,
είναι οι ομιλίες. Τα στελέχη των εταιρειών θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήματα των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπορικών συλλόγων ή σε μάρκετινγκ πωλήσεων.
Αυτές οι εμφανίσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια θετική εικόνα για την
εταιρεία. Είναι ιδιαίτερης σημασίας οι ομιλητές να επιλέγονται προσεκτικά και να
χρησιμοποιούν συντάκτες και εκπαιδευτές ομιλιών, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να
βελτιώσουν την ομιλία τους μπροστά στο κοινό.