Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Νεες μέθοδοι στις δημόσιες σχέσεις. Εσείς ποια θα ακολουθήσετε;


Η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών επικοινωνιών, οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα νέων ειδικοτήτων στις Δημόσιες Σχέσεις.  Η διατήρηση καλών σχέσεων με τους δημοσιογράφους, η διαχείριση κρίσεων και άλλοι παραδοσιακοί ρόλοι των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι πλέον αρκετοί, σε μια δραματικά μεταβαλλόμενη αγορά. 

Μερικά παραδείγματα από τα νέα είδη των… ταλέντων που θα πρέπει να αναζητάτε στους νέους σας συνεργάτες είναι και τα παρακάτω…

Γνώστης της ψηφιακής στρατηγικής.
Ανάπτυξη, εκτέλεση και βελτιστοποίηση μιας καμπάνιας on-line.
Παροχή γνώσεων και μια άποψη για το κοινωνικό / ψηφιακού χώρου.
Έμφαση στην ακρόαση των δεξιοτήτων και την έρευνα αγοράς.

Γνώστης των αμειβομένων media
Κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν τα αμειβόμενα media.
Διαμεσολάβηση για αμοιβαία συνεργασία.
Ανάπτυξη διαφημιστικών προγραμμάτων.

Γνώστης μετρήσεων επισκεψιμότητας.
Παροχή δεδομένων σε κατανοητή εικόνα.
Ανάπτυξη KPIs (Key Performance Indicators) για εκστρατείες δημοσίων σχέσεων.
Ανάπτυξη στρατηγικής για τα δεδομένα.
  
Γνώστης της στρατηγικής περιεχομένου
Ανάπτυξη προγραμμάτων μάρκετινγκ "σε πραγματικό χρόνο".
Ανάπτυξη κατάλληλου περιεχόμενου για την κοινότητα, ή το κοινό.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού μάρκετινγκ.