Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τον τύπο


 Η πολιτική της σύνταξης: Άποψη της εφημερίδας και το είδος του υλικού που δημοσιεύει. Για παράδειγμα, η εφημερίδα δημοσιεύει τακτικά σύντομες λεπτομέρειες σχετικά με προσλήψεις σε επιχειρήσεις; 
Συχνότητα έκδοσηςΚαθημερινή, εβδομαδιαία, δυο φορές την εβδομάδα, κάθε δεκαπενθήμερο, μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια. Ο αριθμός εκδόσεων την ημέρα (πρωινή/ απογευματινή) μπορεί να είναι επίσης σημαντικό. 
Προθεσμία παράδοσης υλικού: Ποια είναι η τελευταία ημέρα ή ώρα που μπορούμε να παραδώσουμε υλικό για την επόμενη έκδοση;  Αυτό εξαρτάται από τη συχνότητα έκδοσης και την τυπογραφική μέθοδο.
Τυπογραφική μέθοδος (διαστάσεις, ποιότητα χαρτιού και deadlines): χαρτί illustrated, μεγάλη ή μικρή διάσταση
Περιοχή κυκλοφορίας και μέθοδος διάδοσης: διεθνείς, εθνική, περιφερειακή κλπ.
Αναγνωστικό κοινό: Ηλικία, φύλλο, επάγγελμα, μόρφωση, τόπος διαμονης.