Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Κρίσιμα μονοπάτια


Αυτοί που μελετούν τις διαδικασίες μέσω των οποίων εξαπλώνονται νέα προϊόντα, ιδέες και τεχνολογίες έχουν αναγνωρίσει πέντε βήματα που περιγράφουν πώς οι άνθρωποι επηρεάζονται για να υιοθετήσουν κάτι καινούριο.Ενημέρωση. Τα άτομα είναι ενήμερα για μια ιδέα ή πρακτική, αν και η γνώση τους είναι ακόμα περιορισμένη.
Ενδιαφέρον. Τα άτομα αρχίζουν να αναπτύσσουν κάποιο ενδιαφέρον απέναντι στην ιδέα και αναζητούν περισσότερη πληροφόρηση.
Αξιολόγηση.  Τα άτομα αρχίζουν να εφαρμόζουν την ιδέα νοητικά, προσαρμόζοντας την στις προσωπικές τους ανάγκες. Ταυτόχρονα αποκτούν περισσότερη πληροφόρηση και αποφασίζουν να τη δοκιμάσουν.
Δοκιμή.  Σε αυτό το σημείο ξεκινούν οι πραγματικές εφαρμογές, συνήθως σε μικρή κλίμακα. Αυτοί που δυνητικά υιοθετούν την ιδέα πρωταρχικά ενδιαφέρονται για την πρακτική, τις τεχνικές και τις απαραίτητες συνθήκες εφαρμογής της.
Υιοθέτηση.  Από τη στιγμή που αποδεικνύεται η αξία μιας ιδέας, ακολουθεί η υιοθέτηση της.