Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Χειρόφρενο τράβηξε, για πρώτη φορά, η παγκόσμια αγορά smartphones

Διαδικασία διάχυσης

Ο όρος «διάχυση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούνται οι νέες ιδέες σε μια κοινωνία. Κοινωνιολόγοι και ερευνητές επικοινωνίας έχουν από καιρό γοητευθεί από τα μονοπάτια που οι νεωτερισμοί ακολουθούν καθώς διεισδύουν στο κοινωνικό σύστημα.
Οι ομάδες-κοινού ή τα ακροατήρια –στόχοι είναι κοινωνικά συστήματα τα οποία οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων προσπαθούν να επηρεάσουν. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται στη διαδικασία των δημοσίων σχέσεων η γνώση που αφορά τη διάχυση  της πληροφόρησης.