Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Προβλήματα στις σχέσεις Συμβούλου ΔΣ και Διοίκησης


Εξ’ αιτίας μιας θολής εικόνας που έχουν γύρω από τον θεσμό, πολλές διοικήσεις θεωρούν τον επαγγελματία των ΔΣ ως ένα «εργαλείο» δημοσιότητας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι αρμόδιος για μια πληθώρα άλλων θεμάτων όπως οι σχέσεις με το προσωπικό, την κοινότητα ή τις Αρχές. 


Θεωρούν δηλαδή, ότι είναι περισσότερο ένα εργαλείο διαφήμισης και προβολής των προϊόντων τους, παρά ένα διοικητικό εργαλείο καλλιέργειας καλών σχέσεων με όλες τις ομάδες κοινού.  
Περιμένουν από τις Δημόσιες Σχέσεις ενέργειες και αποτελέσματα, που μόνο η προώθηση πωλήσεων ή η διαφήμιση θα μπορούσαν να επιτύχουν.   
Αρνούνται να ενημερώνουν τακτικά, ειλικρινά και πλήρως τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  
Επιμένουν σε ενέργειες αναποτελεσματικές ή/και επικίνδυνες ακόμη για τον οργανισμό, ξεχνώντας ότι για την εξασφάλιση ακριβώς της ορθότητας αυτών των ενεργειών πληρώνουν τον ειδικό επαγγελματία.