Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες-Εταιρίες ΔΣΣε προηγούμενες αναρτήσεις είδαμε γιατί συμφέρει την επιχείρησή μας να έχει εσωτερικό τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Σήμερα θα δούμε ποια τα πλεονεκτήματα του να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας ένα γραφείο ΔΣ.
  • Αν ανήκεις στους άριστους του κλάδου σου, τότε θα έχεις και περισσότερες πιθανότητες επιλογής.
  • Το προσωπικό των εταιριών αποτελείται συνήθως από στελέχη με πείρα και ικανότητα που ένας οργανισμός για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα, θα έπρεπε να προσλάβει μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού με πολύ υψηλότερο τελικό κόστος. 
  • Σε περίοδο αιχμής έχει τη δυνατότητα να επιστρατεύσει το σύνολο των στελεχών της, πράγμα που δεν έχει την δυνατότητα το εσωτερικό τμήμα ενός οργανισμού.
  • Οι υπηρεσίες κοστίζουν πολύ λιγότερο από τις δαπάνες συντήρησης εσωτερικού τμήματος ΔΣ.
  • Η εταιρία ΔΣ διαθέτει όλα τα μέσα με σοβαρότατη οικονομία χρόνου και χρήματος, π.χ. οπτικοακουστικά μέσα, βάσεις δεδομένων, μέσα αναπαραγωγής εντύπων, εξειδικευμένη υποδομή πληροφορικής κ.α.
  • Η μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προβλημάτων και προγραμμάτων ΔΣ δίνει στον επαγγελματία την δυνατότητα απόκτησης πλούσιας και πολυδιάστατης πείρας, πλατιά σκέψη και ευρύτατο κύκλο επαφών, στοιχεία από τα οποία ωφελούνται όλοι οι οργανισμοί.
  • Ο επαγγελματίας είναι ανεξάρτητος και γι’ αυτό είναι πιο αντικειμενικός, τόσο στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός.
  • Οι σοβαρές εταιρίες ΔΣ είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο όποτε, αλλά και οπουδήποτε, τις χρειάζεται ο οργανισμός, χάρη στη τοπική και διεθνή δικτύωση τους.