Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

ΕΔΕΑ. Μάθετε τι είναι Μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε κάθε φορά, χρησιμοποιώντας το ακρώνυμο ΕΔΕΑ:
          Έρευνα – Ποιο είναι το πρόβλημα;
•          Δράση και Σχεδιασμός – Τι πρόκειται να γίνει;
•          Επικοινωνία – Πως θα το ανακοινώσουμε στο κοινό;
•          Αξιολόγηση  – Το μήνυμα έφτασε στο κοινό και πως επηρεάστηκε από αυτό;