Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Βρες τα… «κουμπιά» του κοινού σου


Είναι σημαντικό σε κάθε ενέργεια που αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις να κάνουμε χρήση της πραγματικότητας, να γνωρίζουμε και να κινούμαστε δηλαδή, με βάση το επίπεδο πραγματικότητας του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε.
Η πραγματικότητα έχει να κάνει με πολλά ζητήματα, µε µια ιδέα, ένα προϊόν, µια πλευρά της ζωής, την επαγγελματική κατάσταση ακόμη και την ηλικία, στην ουσία εξετάζουμε όλες τις πτυχές της κοινής γνώμης. 

Ο μόνος τρόπος για να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα προσεκτικά είναι η "δηµοσκόπηση". Μέσα από μια δημοσκόπηση θα αποκτήσουμε µια γενική εικόνα της κοινής γνώµης για ένα θέµα, καταγράφοντας και ταξινομώντας τα αποτελέσματα µε βάση το υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης του κοινού. 

Στις επόμενες αναρτήσεις θα δούμε αναλυτικότερα μερικές καλές μεθόδους δημοσκοπήσεων, αλλά και τρόπους αξιολόγησης των δεδομένων.