Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η φωτογραφία στις Δημόσιες Σχέσεις


Η χρησιμότητα της φωτογραφίας αντιπροσωπεύει επάξια τον τίτλο ότι «Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις», μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς των ΔΣ και να εξυπηρετήσουν αρκετές ενέργειες και άλλων τμημάτων της επιχείρησης, όπως θα δούμε παρακάτω, δημιουργώντας ένα αρχείο. 
Επιπλέον συλλέξτε φωτογραφίες:
  • Για να διατίθεται μαζί με ανακοινωθέντα τύπου.
  • Για τον εμπλουτισμό των κύριων άρθρων.
  • Ως εικονογραφήματα, ορισμένες φορές σε ομάδες.
  • Για βιτρίνες και αίθουσες επιδείξεων.
  • Για επίδειξη σε κινητές εκθέσεις και σε φορητά πλαίσια παρουσιάσεων (σεμινάρια, συνεντεύξεις τύπου και άλλες εκδηλώσεις.  
  • Για επίδειξη- μεγεθυσμένες σε εκθεσιακά περίπτερα.
  • Τα καλά έντυπα των ΔΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως έντυπα πωλήσεων. Επίσης να συμπεριληφθούν σε επιστολές (direct mail), ή για εικονογράφηση των εντύπων των ΔΣ, των οπτικών βοηθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών φυλλαδίων, των ντοσιέ και βιβλίων, των αφισών, εγχειριδίων με οδηγίες και φύλλων με τεχνικά στοιχεία
  • Για φόντο σε τηλεοπτικά studio ή studio φωτογραφίας.