Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Γιατί να καθορίσετε το κοινό σας


Η λαϊκή φράση "Ο χρόνος είναι χρήμα" δένει απόλυτα με την ανάγκη μας για καθορισμό του κοινού μας. Προσδιορίστε όλες τις ομάδες ανθρώπων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι μπορείτε να θέσετε προτεραιότητες μέσα στα όρια του προϋπολογισμού, να επιλέξετε τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας και τις κατάλληλες τεχνικές.
Επίσης θα μπορείτε να προετοιμάσετε το μήνυμα των Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου να έχει αποτελεσματική και αποδεκτή μορφή.


ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ:
Σπατάλη δυνατοτήτων και πόρων, στην προσπάθεια προσέγγισης πάρα πολλών χωρίς διάκριση, κατηγοριών κοινού.
Το ίδιο μήνυμα θα απευθυνθεί ανεξάρτητα από το αν είναι κατάλληλο ή όχι, σε διαφορετικές ομάδες.
Μη σωστός προγραμματισμός και αδυναμία χάραξης συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Αδυναμία ελέγχου της αποτελεσματικότητας. Αποτυχία στην υλοποίηση στόχων.