Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Τι καθήκοντα θα αναλάβει ένας υπεύθυνος των ΔΣ

  • Καθορίζει στόχους για τις δραστηριότητες των ΔΣ
  •  Υπολογίζει τι ώρες εργασίας και τους άλλους πόρους που πρέπει να κοστολογηθούν.
  •  Αποφασίζει για τις προτεραιότητες που καθορίζουν την επιλογή των κατηγοριών κοινού, των ΜΜΕ που θα τις προσεγγίσου, του κατάλληλου χρόνου για τις δραστηριότητες και την καλύτερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων πόρων, όπως του εξοπλισμού.        
  • Αποφασίζει για το εφικτό της εκτέλεσης των προκαθορισμένων στόχων σύμφωνα με τα διαθέσιμα κεφάλαια, το υπάρχον προσωπικό και τον διαθέσιμο εξοπλισμό.