Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Χειρόφρενο τράβηξε, για πρώτη φορά, η παγκόσμια αγορά smartphones

Χορηγός ΕπικοινωνίαςΣε προηγούμενη ανάρτηση είδαμε πόσο βοηθά στη καλή φήμη μια χορηγία. Χαζεύοντας στο διαδίκτυο έπεσα πάνω σε συζητήσεις σχετικά με τους χορηγούς επικοινωνίας, συζητήσεις με αρκετές ανακριβείς μπορώ να πω. 
Διαβάστε κάποιους βασικούς κανόνες για τους χορηγούς επικοινωνίας. 

Κανόνας 1ος:
Χορηγός Επικοινωνίας χαρακτηρίζεται κάθε Μέσο Ενημέρωσης. 
Κανόνας 2ος
Κάθε Μέσο Ενημέρωσης διαθέτει ως χορηγία διαφημιστικό χρόνο και γενικότερα χρόνο που διαθέτει για προβολή πολιτιστικών και κοινωνικών ζητημάτων.
Κανόνας 3ος 
Τα οφέλη από τη χορηγία του είναι κυρίως πνευματικά, αφού συμβάλει στην καλή εικόνα του μέσου. 
      Υποχρεώσεις  χορηγού επικοινωνίας
Μετάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σποτ.
Διανομή έντυπων σχετικών με τη χορηγία.
Ειδησεογραφική κάλυψη- αρθρογραφία.
Παροχές:
Προβολή του λογοτύπου του χορηγού επικοινωνίας σε εμφανή σημεία για παράδειγμα σε αφίσες, λάβαρα ή προσκλήσεις και γενικότερα σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική καταχώρησή γίνει.
Όταν αφορά την έντυπη προβολή, το λογότυπο του χορηγού επικοινωνίας παρουσιάζεται μέσα σε πλαίσιο, ενώ στα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά σποτ γίνεται ξεχωριστή αναφορά.