Σελίδες

8 Νοεμβρίου 2015

ΧορηγίεςΚύριο μέλημα κάθε επιχείρησης είναι να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού και να του δημιουργήσει την αίσθηση ότι είναι παρούσα στα μεγάλα γεγονότα προσφέροντας κοινωνικό έργο.


Κατατάσσουμε τις χορηγίες στις ενέργειες έμμεσης διαφήμισης και έχουν να κάνουν με την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων προς όφελος της φήμης του χορηγού βέβαια. Ο χορηγός μπορεί να δείξει την υποστήριξη του όχι αποκλειστικά με τη χρηματοδότηση, αλλά και με τη παροχή υλικών αγαθών όπως τρόφιμα.

Και η επιχείρηση μου πως θα προβληθεί;
Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο χορηγός και ο διοργανωτής συμφωνούν για τον τρόπο προβολής του χορηγού πριν από την ολοκλήρωση της χορηγίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι τρόποι χορηγίας μπορεί να ποικίλουν και ανάλογα με τον τρόπο προβολής το χρηματικό κόστος να μεταβάλλεται.