Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Υπόδειγμα των 7 σημείων

Με το υπόδειγμα των 7 σημείων μπορούμε να ελέγχουμε τα στοιχεία που θα περιληφθούν σε ένα Δελτίο Τύπου.Θέμα- Για τι πράγμα μιλά η ιστορία;
Οργανισμός- Ποίο είναι το όνομα του οργανισμού;
Πλεονέκτημα – Τι είναι νέο; Ποία είναι τα οφέλη;
Τοποθεσία- Ποίος είναι ο τόπος εγκατάστασης του οργανισμού;
Εφαρμογές- Ποίες είναι οι χρήσεις; Ποίοι είναι οι χρήστες;
Λεπτομέρειες – Ποία είναι τα μεγέθη, τα χρώματα, οι τιμές, οι αριθμοί απόδοσης του προϊόντος και άλλες λεπτομέρειες.