Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Διαφορές των ΔΣ από τη Δημοσιογραφία


Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες μεταξύ δημοσίων σχέσεων και δημοσιογραφίας; Μπορεί να θεωρηθούν ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος; Ναι, αφού η μία πλευρά παράγει ειδήσεις  τις οποίες θέλει "να βγάλει προς τα έξω" και η άλλη πλευρά πρέπει να καλύπτει ειδήσεις. 

Μπορεί να αποδειχθεί μια συμβιωτική σχέση και για αυτό συχνά συναντάμε δημοσιογράφους σε ρόλους υπευθύνων Δημοσίων Σχέσεων. Αυτοί έχουν άριστη σχέση με τους συναδέλφους τους, αλλά και πολύ καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας των ΜΜΕ. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει λόγος να συγχέουμε περεταίρω τη δημοσιογραφία με τις Δημόσιες σχέσεις. 


Σφαίρα ενδιαφερόντων: 
Τα ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις που συλλέγουν, επεξεργάζονται και πωλούν πληροφορίες. Οι ΔΣ μπορεί να περιλαμβάνουν αντικείμενα της δημοσιογραφίας (δημοσιεύσεις, ενημέρωση, σχέσεις με ΜΜΕ) αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά (π.χ. στρατηγικός τρόπος σκέψης, επίλυση προβλημάτων).

Αντικειμενικοί σκοποί: 
Οι δημοσιογράφοι συνήθως προσλαμβάνονται και πληρώνονται για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον αρχικό στόχο της παροχής ειδήσεων και πληροφοριών. Το προσωπικό που ασχολείται με τις ΔΣ συγκεντρώνει επίσης γεγονότα και πληροφορίες αλλά για την ανεύρεση στρατηγικής και μηνυμάτων που να ταιριάζουν στο κοινό που θέλουν να απευθυνθούν με σκοπό να πείσουν.

Κοινό: 
Οι δημοσιογράφοι απευθύνονται στο αναγνωστικό κοινό, στους τηλεθεατές και τους ακροατές. Αντίθετα, οι αποτελεσματικές ΔΣ βασίζονται στον προσεκτικό ορισμό του κοινού και στον χωρισμό του σε δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η συνεχής έρευνα επιτρέπει την προσαρμογή των μηνυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα. 

Δίαυλοι επικοινωνίας: 
Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι προσεγγίζουν το κοινό μέσω ενός συγκεκριμένου μέσου (π.χ. εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) ενώ το προσωπικό των ΔΣ χρησιμοποιεί μια ποικιλία από μέσα για την προσέγγιση του κοινού στο οποίο απευθύνεται.