Εμφανιζόμενη ανάρτηση

“Innovation Greece”: Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Καθορίστε τον τομέα Δημοσίων Σχέσεων

Η δημόσιες σχέσεις αποτελούν πυλώνα στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας και δεν πρέπει να συγχέονται με μεθόδους marketing και διαφημιστικά σποτ. Ο τομέας των Δημοσιών σχέσεων αφορά συγκεκριμένες δράσεις: 

• Παρέχει στις εταιρίες-μέλη και στους επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτές τα εργαλεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
• Επιδιώκει την ενίσχυση και εδραίωση των Δημοσίων Σχέσεων σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης. 
• Προωθεί την καθιέρωση υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών και Κανόνων Δεοντολογίας στην άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων. 
• Προβάλλει και Προωθεί την επιστήμη και τις πρακτικές των Δημοσίων Σχέσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
• Επιδιώκει τις καλές σχέσεις συνεργασίας με τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  
• Μεταφέρει τις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές, ιδέες και εμπειρίες μέσω της συμμετοχής του σε διεθνή φόρα.  
• Προωθεί επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα των εταιριών μελών του.