Αναρτήσεις

Δήμος Αμαρουσίου της 1ης Πανελλήνιας Διαβούλευσης για τις γυναίκες του Επιχειρείν.

Νέα Εθνική Συμμαχία για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Απασχόλησης

“Λάρισα 2018 Πόλη που Μαθαίνει – 1ο Θερινό Σχολείο”.

Το προφίλ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CR Institute)

Bravo Schools, ετήσια εκδήλωση πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού για τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγγραφή κειμένων. Ποιες υπηρεσίες παρέχουμε;

GDPR, γιατί λαμβάνουμε τόσα e-mail με αυτό το θέμα;

Πόσα δεδομένα παράγουμε καθημερινά; Τα στατιστικά είναι συναρπαστικά.

Δημόσιες σχέσεις: ποιες καινούργιες γνώσεις πρέπει να αποκτήσεις;